Jumaat, 25 Jun 2010

Aliran Pemikiran Al_'Asyairah & Al-Maturidiyah


SENARAI ULAMA' AL 'ASYA IRAH DAN AL MATURIDIYAH.

-----------
sempena Program 20-21 Julai di Um anjuran Jab Aqidah UM


Semua para ulama' Mazhab al-Shafie adalah Al-Ashairah.
Semua para ulama' Mazhab al-Maliki adalah Al-Ashairah.
Dua pertiga ulama' Mazhab al-Hanbali adalah Al-Ashairah.
Satu pertiga ulama' Mazhab al-hanafi adalah Al-Ashairah.
Para ulama' Melayu kita sejak kemasukan Islam ke Kepulauan Nusantara semuanya adalah Al-Ashairah.
Dua pertiga ulama' Mazhab al-Hanafi adalah Al-Maturidiyyah.
Sebahagian kecil ulama' Mazhab al-Hanbali adalah Al-Athariyyah; dan sebahagian kecilnya pula ada yang terjebak di dalam beberapa bid'ah di dalam aqidah sehingga sebahagian ulama' ada menggelar mereka sebagai "Hanabilah Mujassimah."

Para ulama' dalam pelbagai disiplin ilmu Islam seperti para ulama' Tafsir, para ulama' Hadis, para ulama' Fiqh, para ulama' Bahasa Arab, para ulama' Usuluddin, para ulama' Usul Fiqh, para ulama' Tarikh (Sejarah), para ulama' Falsafah Islam seperti aliran Hikmah al-Ishraqi dan lain-lain bidang adalah Al-Ashairah dan Al-Maturiddiyyah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan