Khamis, 25 Ogos 2011

hikmah ramadan : koleksi sahabat bertambah

Antara hikmah Ramadan bertamu dalam hidup kita...
Ialah bertambah kenal dengan sahabat Nabi dan kasih dengan mereka.
Hendak ikut getir perjuangan mereka. bersusah payah macam mereka
Mengenal para sahabat satu jenis golongan ummat Muhammad yang kelebihan bertemu live dengan Nabi saw


Ini bertepatan dengan rumusan yang dibawa oleh Ibnu Hajar As-qolani :
الصحابي من لقي النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام
Sahabat ialah mereka yang sempat bertemu dengan Nabi SAW,beriman dengan Baginda dan mati dalam keadaan Muslim.[7]
Bayangkan antara di bulan Ramadan kita selalu mendengar nama-nama mereka. Berulang kali bahkan tertalu dekat dengan hati.
Bahkan disahut radiallahu anhum bermaksud 'semoga Allah meredhoi mereka semuanya '

Jika ada yang berhajat nak dapat nama anak lelaki boleh ambik contoh nama mereka.


KOLEKSI SAHABAT BERTAMBAH

Juga dalam bulan ni dalam kesibukan ke sana ke sini memenuhi undangan, ana dapat bertemu dengan sahabat baru dalam pelbagai latarbelakang samada masjid,agensi mahupun taman perumahan, Saya berazam hendak simpan nama mereka,berukhuwwah dengan mereka dan menjadi sahabat rapat. Antaranya sdr Ateh Zuhairi
 ( kursus Magnet Diri)

1. Abbad bin Bishr
2. Abdullah bin Abbas
3. Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi
4. Abdullah bin Jahsh
5. Abdullah bin Mas'u
6. Abdullah bin Sailam
7. Abdullah bin Umar
8. Abdullah bin Umm Maktum
9. Abdul Rahman bin Awf
10. Abu Ayyub Al-Ansari
11. Abu Dharr Al-Ghifari
12. Abu Musa Al-Ashari
13. Abu Hurairah
14. Abu Sufyan bin Al-Harith
15. Abu Ubaydah bin Al-Jarrah
16. Abu-d Dardaa
17. Abu-l Aas bin ar-Rabiah
18. Adiyy bin Hatim
19. Aishah binti Abi Bakar
20. Al-Baraa bin Malil Al-Ansari
21. Amr bin Al-Jamuh
22. An-Nuayman bin Amr
23. An-Numan bin Muqarrin
24. At-Tufayl bin Amr Ad-Dawsi
25. Asmaa binti Abu Bakar
26. Barakah
27. Fatimah binti Muhammad
28. Fayruz Ad-Daylami
29. Habib bin Zayd Al-Ansari

30. Hakim bin Hazm
31. Hudhayfah bin Al-Yaman
32. Ikrimah bin Abi Jahl
33. Jafar bin Abi Talib
34. Julaybib
35. Khabbab bin Al-Aratt
36. Muadh bin Jabal
37. Muhammad bin Maslamah
38. Musab bin Umayr
39. Nuaym bin Masu
40. Rabiah bin Kab
41. Ramlah binti Abu Sufyan
42. Rumaysa binti Milhan
43. Sad bin Abi Waqqas
44. Said bin Aamir Al-Jumahi
45. Said bin Zayd
46. Salim Mawla Abi Hudhayfah
47. Salman Al-Farsi
48. Suhayb Ar-Rumi
49. Suhayl bin Amr
50. Talhah bin Ubaydullah
51. Thabit bin Qays
52. Thumamah bin Uthal
53. Ubayy bin Kab
54. Umayr bin Sad Al-Ansari
55. Umayr bin Wahb
56. Umm Salamah
57. Uqbah bin Amir
58. Utbah bin Ghazwan
59. Zayd Al-Khayr

Tiada ulasan:

Catat Ulasan